Overbygning 7. - 9. klasse

I overbygningen på Augustenborg Skole profilerer vi os på en høj faglighed samt gode sociale relationer elever, lærere og forældre imellem. Overbygningen på Augustenborg Skole er et inspirerende og positivt ungdomsmiljø med et godt kammeratskab, der giver eleverne mulighed for at bidrage til fællesskabet med deres respektive styrker. Desuden er det vigtigt for Augustenborg Skole at have fokus på den personlige trivsel og udvikling igennem fælles oplevelser, og gerne i forbindelse med det omgivende samfund.

Vi tilbyder eleverne en række af forskellige valgfag der tilgodeser alle elevers interesser:

Fotografi Sjov science
Motorlære Tumlehold
E-sport Håndværk og design
Løbehold Kreativ
Håndbold Selvforsvar
IT-programering Kinesisk

Eleverne i 9. klasse tilbydes vejledning og hjælp til forberedelsen af Folkeskolens Prøver.Efter juleferien udarbejder eleverne i 9. klasse en projektopgave.

Med fokus på høj faglighed og trivsel er det overbygningen på Augustenborg Skoles mål, at gøre eleverne til den bedst mulige udgave af sig selv og klargøre dem til et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.