Overbygning 7. - 9. klasse

I overbygningen på Augustenborg Skole profilerer vi os på en høj faglighed samt gode sociale relationer elever, lærere og forældre imellem. Overbygningen på Augustenborg Skole er et inspirerende og positivt ungdomsmiljø med et godt kammeratskab, der giver eleverne mulighed for at bidrage til fællesskabet med deres respektive styrker. Desuden er det vigtigt for Augustenborg Skole at have fokus på den personlige trivsel og udvikling igennem fælles oplevelser, og gerne i forbindelse med det omgivende samfund.

Vi tilbyder eleverne på 7. årgang en række af forskellige valgfag der tilgodeser alle elevers interesser. På Augustenborg Skole kommer eleverne til at prøve hvert af de fire linjefag i en periode på et halvt år, så de på den led bliver mere sikre i deres valg af linjefag.

 

7. årgang

8.årgang

9. årgang

Efterår

Forår

Efterår

Forår

Efterår

Forår

Valgfag

               

 

 

 

 

 

Linjefag

 

Rotation

               

               

               

 

Prøveforb. underv.

 

 

 

 

 

               

 

De fire linjefag er:

De 9 valgfag er:

 • Fit4Life
 • Kreativ Linje
 • Sprog og kultur
 • Science

 

 • Musik
 • IT
 • Grammatik/Matematiske færdigheder
 • Idræt
 • Madkundskab
 • Håndarbejde
 • Sløjd
 • Billedkunst

 

Eleverne inddrager deres linjefag i udarbejdelsen af deres projektopgave i 9. klasse, som de afslutter med at forsvare inden juleferien. Efter juleferien tilbydes eleverne vejledning og hjælp til forberedelsen af Folkeskolens Prøver.

Med fokus på høj faglighed og trivsel er det overbygningen på Augustenborg Skoles mål, at gøre eleverne til den bedst mulige udgave af sig selv og klargøre dem til et videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.