Mellemtrin 4. - 6. klasse

Mellemtrinnet – vi binder skolen sammen!

På mellemtrinnet møder vi børn, der er gode til at fordybe sig i det faglige stof, som gerne vil arbejde og hjælpe hinanden. Vi arbejder sammen på at skabe en kultur, hvor faglighed er ”in”.

I denne aldersgruppe er børnene mere bevidste om deres egen faglige udvikling end tidligere og kan tage et større medansvar. Eleverne på mellemtrinnet har fortsat brug for tryghed og faste rammer og brug for, at voksne er tydelige og konsekvente i forhold til acceptable sociale omgangsformer.

Vi lægger vægt på de gode relationer som grobund for læring. Vi arbejder med respekt for egne og andres grænser. Vi hjælper hinanden og mødes på tværs af årgange og klasser – har fælles frikvarterer ude og inde.

De praktisk/musiske fag får en større del af skemaet for 4.-6. klasse. Det er i løbet af disse 3 år, at eleverne ud over idræt, musik og billedkunst, som de kender fra indskolingen, også får svømning, håndværk/design og madkundskab.

Muligheden for at være med i skolens elevpatruljer – legepatrulje, elevmægler, skolepatrulje, kulturCrew, mediepatrulje og journalistpatrulje starter i 5. og 6. klasse. Rigtig mange af mellemtrinnets elever har lyst til at være aktive i patruljerne, hvor de lærer at tage ansvar og understøtter trivslen på skolen.

Indlejret objekt