Indskoling 0. - 3. klasse

I indskolingen er det vores fornemmeste opgave at skabe rammer for læring og trivsel såvel i fællesskaber, som for det enkelte barn.

Derfor skal alle børn føle sig anerkendt for de forskellige kompetencer, de møder skolen med, og alle skal møde passende udfordringer både fagligt og socialt.

Alle elever vil blive tilbudt en variation af undervisningsmetoder, -aktiviteter og – materialer, der tager sit udgangspunkt i ovenstående visioner.

Når eleverne skal videre til Mellemtrinnet samarbejder gamle og nye lærere for at give de bedste vilkår for det nye samarbejde.

Anerkendelse er en ret – ikke noget, man skal kæmpe for.