Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolen har formeret sig ved knopskydning. Det ældste af skolen er bygget i 1920 og det nyeste er fra 2001. De ældste klasseværelser er også de mindste ca. 48 m2. Disse lokaler bruges til specialklasser og grupperum i udskolingen. De øvrige er over 60 m2 og har næsten alle håndvaske i lokalet. Der er ca. et grupperum for hver årgang. Skolen er på mange områder gennemgribende renoveret siden år 2000.

Skolen har faglokaler til hjemkundskab, fysik, biologi, billedkunst, håndarbejde, sløjd, musik og motorlære. Der er en gymnastiksal og rådighed over byens hal i skoletiden.

Skolen er ikke specielt handicapvenlig, men der er foretaget de nødvendige forholdsregler, der gør at kørestolsbrugere kan komme på det meste af skolen.

Elevernes skolemøbler

Skolen har i en årrække satset målrettet på at give eleverne bedre ergonomiske forhold. Skolemøblerne er på alle klassetrin skiftet ud til fordel for ergonomisk korrekte møbler, der kan indstilles til hver enkelt elevs størrelse.

Skolevejens trafiksikkerhed

Skolen anbefaler at elever, der cykler eller går benytter skolestien i det omfang, det er muligt. Specielt anbefales det, at Kettingvej undgås, hvis det er muligt. Elever der skal krydse Kettingvej anbefales at bruge de overgange, hvor der er skolepatruljer.

I al slags vejr gør en flok af skolens elever nemlig en særlig indsats i skolepatruljen for at sikre alle børns skolevej. Skolen lægger meget vægt på at skolepatruljens anvisninger følges af alle elever.

Det er også af meget stor betydning, at forældrene viser skolepatruljen den fornødne respekt, og dermed går foran med et godt eksempel.

Hvis man som forældre kører børn i skole er det muligt at parkere på parkeringspladsen ved hallen. Derfra er der fortov op til skolen. Det er ikke tilladt uden forudgående tilladelse at køre børnene op i skolegården.