Faktuelle oplysninger

Antal Elever
Opgørelse over antallet af elever på skolen: 440 elever

 

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
Indskolingen (0.-3. klasse): 18.1 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 22.1 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 19.6 elever pr. klasse

 

Karaktergennemsnit
Links til undervisningsministeriets hjemmeside vedr. karaktergennemsnit på Augustenborg Skole:

Overgangsfrekvens til anden uddannelse
Link til overgang til anden uddannelse på Augustenborg Skole:

 

Antallet af computere i forhold til elevtallet

  • Antal elever pr. computer (uanset alder):  3,1
  • Antal elever pr. nyere computer (max 5 år):  4,9

 

Opgørelse over antallet af lærere

  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-06-2018:  36

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale