Pædagogisk LæringsCenter (PLC)

Augustenborg Skoles skolebibliotek er et Pædagogisk LæringsCenter (PLC) for skolens elever og lærere.

Vi vil gerne være et sted, som elever og lærere oplever som et inspirerende og udviklende miljø, der giver mulighed for læring, oplevelse, kreativitet, kommunikation og fordybelse. Læringscenteret tilbyder information, undervisning, litteratur, medier, kultur samt både analoge og digitale læremidler. 

Det overordnede formål med PLC er at støtte læring og pædagogiske udvikling samt at være nytænkende og inspirerende for elever og medarbejdere. 

Opgaverne på PLC varetages af en bibliotekar, en biblioteksassistent og en række faglige vejledere:

  • matematikvejledere
  • danskvejleder
  • læsevejledere
  • it-vejleder
  • vejleder for naturfag – geografi, biologi, natur/teknologi og fysik/kemi
  • vejleder for kulturfag – historie, samfundsfag og kristendomskundskab
  • vejleder for sundhed– madkundskab og idræt
  • vejleder for de praktisk/musiske fag – musik, billedkunst og håndværk og design
  • vejleder for sprogfag – engelsk og tysk

 

Vi har åbent hver dag fra kl. 7.45-15.

Som elev på Augustenborg Skole kan man tilgå vores bibliotekssystem, ”Facebib”.

Her kan man se en oversigt over lånte bøger og taskebøger, forny sine udlån, reserverer bøger m.m.

Se og tilgå vore mange digitale læremidler via elevbloggen.