Ressourceteam

På Augustenborg skole har vi tilknyttet et ressourceteam bestående af lærere og pædagoger. Ressourceteamets opgaver kan bl.a. være følgende:

* Akt (adfærd, kontakt og trivsel)

* Trivselsundervisning på mindre hold og i klasserne

* Faglig og social støtte ligeledes på mindre hold og i klasserne

* Dansk som andetsprog

* Fokus på overgange fra børnehave-0. Kl., 0. - 1. kl., 3. - 4. kl. og 6. - 7. kl.

* Hukommelsestræning

* Motorik

* Test og indsats for børn med læse- skrivevanskeligheder

* Tests for klasser og enkeltelever efter behov

* Hjemmeundervisning ved langvarig sygdom

* Sparringspartner for lærere/pædagoger ift. trivsel, inklusion og undervisning

* Legepatrulje og elevmægler

Skoleåret er inddelt i 4 perioder, hvor lærerne, efter aftale med forældre, internt søger om ovenstående. Der bliver bevilget ressourcer efter hver periode.