Glædelig jul og mange gode nye år forude

På vej til juleferie vil vi præsentere et billede fra mellemtrinnet – et billede, der kan ses fra to vinkler:

Nyhed billede
Billedtekst 1:
Det er 22. december, og eleverne skal bare have dagen til at gå. 6. klasse er lidt dovne og sidder bare med deres computere. Når folketinget nu har besluttet at den danske folkeskole skal præstere bedre, var det vel en idé, at drengene blev sat til at løse nogle af de opgaver, som deres arbejdshæfter er fulde af.
Billedtekst 2:
Det er 22. december, og eleverne sidder rundt omkring på skolen og er i færd med at skabe Danmarks fremtid. De er top-motiverede og de kommunikerer på et højt fagligt niveau, de er mere innovative end en gennemsnitlig dansk arbejdsplads – tre dage før jul. De arbejder effektivt og vedholdende i selvstyrende teams, for øvrigt uden selv at vide det – sidemandsoplæring er en selvfølge. Eleverne arbejder på at udvikle en lang række af de kompetencer, som verden uden for skolen ustandselig efterspørger og JA, lige om lidt løser de også en masse traditionelle og strengt nødvendige opgaver, som deres lærere har opstillet.
Men vigtigst for lille Danmark: Der er et nærmest usynligt udviklingsarbejde i gang: Der er grupper, som den på billedet, der er i færd med at skabe det Danmark, der ligger 20 år fremme, det Danmark vi faktisk ikke har fantasi til at forestille os – men vi på Augustenborg Skole synes, det tegner godt.
Glædelig jul og vi ses til næste år.
  • ikon
    Merete Nielsen den 05-12-2014
    Være opmærksom på at der er udarbejdet en ny køreplan for bus nr. 735. Ændringen gælder fra den 14. december 2014. Køreplanen har ændrede morgentider.
  • ikon
    Gudrun Hammer den 01-12-2014
    JUL I SFO'en - se månedsplanen! - det er en travl tid i SFO'en og der sker også meget på medarbejder fronten - se derfor også vedlagte informationsbrev.
Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen